Formy wtryskowe do wtrysku niskociśnieniowego

Projekt koncepcyjny form do wtrysku niskociśnieniowego złącz krawędziowych w urządzeniach przemysłowych zgodnie ze specyfikacją klienta.

Comments are closed.